"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

N

 


 

NAWRÓCENIE

 

 

 

BÓG STALE WZYWA DO NAWRÓCENIA. WSZYSTKIE PRAWDZIWE TZW. OBJAWIENIA PRYWATNE, BOŻE ORĘDZIA, STANOWIĄ TAKIE WEZWANIE

 

10.11.86

Posłuchaj Mnie i przyjmij Moje Orędzie:

Uwolnijcie się od łańcuchów zła. Płomienie demona wciąż wzrastają, zbliżając się do was. Ach! Jestem zasmucony i jęczę z bólu widząc was, jak leżycie obojętni i ubodzy. Nie jesteście świadomi tego, co przydarza się właśnie waszym duszom! Ja jestem Święty, żyjcie w świętości. Nie słuchajcie tych odstępców, którzy błądzą ciągle w ciemności, mówiąc wam, że Moje Słowo jest dla ludzi starych. Dowiedzcie się, że wasza dusza będzie nadal żyła. Nie czyńcie więc sami sobie krzywdy, trwając w uśpieniu.

 

SWOJĄ CIERPLIWĄ MIŁOŚCIĄ BÓG SKŁANIA DO PRZEMIANY SERCA, DO NAWRÓCENIA

 

31.01.87

Na początku nie było w tobie żadnej miłości do Mnie. Jednak cały czas byłem przy tobie, mówiąc ci, że cię kocham. Mimo to byłaś zimna i obojętna wobec Mnie. Moje Serce – zasmucone jak przedwczesną żałobą – cierpiało ze zmartwienia. Jak to się stało, że Nasze własne dziecko upadło do tego stopnia, niszcząc Nasz Obraz? Dokąd odeszło piękno naszego dzieła? Abyś na nowo mogła widzieć wyraźnie, musieliśmy wymierzyć ci najwyższą karę za twój bunt. Grzeszyłaś, ale zawsze należałaś do Nas. W twojej męce usłyszałem twoje błaganie. Zaczynałaś uświadamiać sobie, że Ja, twój Pan, mogłem być twoim Schronieniem. Aby sprawić, że zwrócisz się do Mnie i oddasz się, musiałem zakazać ci pisać. Tak, zamknąłem bramy nieba. Odepchnąłem cię tchnieniem Mojej sprawiedliwości. Odepchnąłem cię, abyś naprawdę okazała skruchę. Chciałem, żebyś Mnie potrzebowała. Chciałem, żebyś Mnie kochała. Sprawiłem, że odczułaś dotknięcie śmierci, lecz spowodowałem też, że oddałaś Mi siebie, jak sobie to przypominasz. Wysłałem ci wtedy ponownie Mojego anioła Daniela, aby uleczył twoje rany, które stanowiły część twojej udręki. Zadanie Daniela polegało na przyprowadzeniu ciebie do Nas. To Ja cię wezwałem. Z miłością i czułością troszczyłem się o ciebie, aby przywrócić ci zdrowie. Pociągałem cię Moim pięknem. Uzdrowiłem cię, żebyś była drzewem owocującym. Sprawiłem, że spłynęły na ciebie pouczenia i rozeznanie, i podyktowałem ci Moje orędzia.

Objawiam wam wszystkim Moje Oblicze. Mądrość ukazuje Swoje zasoby nie tylko sprawiedliwym, lecz także niesprawiedliwym. Kocham was wszystkich, dlatego mówię ci: wzrastaj w Moim Duchu, wzrastaj, jak cedry, które szeroko rozciągają swoje gałęzie. Wychowam cię na Moją posłanniczkę, aby przyprowadzić do Mnie tych, którzy prowadzą życie złe i pozbawione sensu. Zabiorę cię na Moje skrzydła i sprawię, że okrążysz Moje sklepienie, okrywając ziemię jak mgła. Zabiorę cię na szczyty i w głębiny, poprzez morza, Ja i ty okryjemy całą ziemię Moim orędziem.

Vassulo, próbuj dostrzegać to, co jest napisane. Ja jestem twoją Siłą, zatem nie lękaj się. Wszystkie objawienia, jakie ci daję, ujrzą światło. Ja jestem twoim Wsparciem i kocham cię. Przyjmij Moje pouczenia. Wyjaśnię ci, jak być Moją uczennicą. Pouczenie pochodzi ode Mnie. Mądrość kocha życie i dzieli swoje dzieła z prostymi. Udzielę ci tej rzeki, płynącej odwiecznie w obfitości. Potem – jak kroplę porannej rosy spadającej na ziemię – wyślę cię do całej ludzkości. Dam im ciebie jako Mój dar, pozwalając im w ten sposób lepiej Mnie zrozumieć, bo taka jest Moja Wola.

O! Córko, jakże tęsknię za tym dniem!

 

NAWRÓCENIE TO POWRÓT DO BOGA, NASZEGO STWÓRCY, KTÓRY NAS PRZEMIENIA, UZDRAWIA I UMACNIA SWOJĄ MIŁOŚCIĄ

 

10.11.86

Posłuchaj Mnie, córko. Porzuć wątpliwości i posłuchaj Mnie. Przychodź spotykać Mnie na tej drodze. Spotykaj Mnie, bowiem Ja jestem twoim Stworzycielem. Widzisz? Ja, Jahwe – nie zważając na to, kim jesteś – nauczyłem cię Mnie kochać. Posłuchaj Mnie. Dlaczego i jak to się dzieje, że Moi nie przychodzą już do Mnie? Dlaczego Mnie opuścili?... Jak mogą o Mnie zapominać? Czy małżonka może zapomnieć o swoim mężu? Przez niezliczone dni zapominaliście o waszym Odkupicielu. Nie pytajcie: «Jakie jest Jego Imię?» Ja jestem Tym, który pieścił was od dzieciństwa. Nie błądźcie w pogoni za martwymi rzeczami, prowadzącymi was na jałowe ziemie, tam gdzie panuje susza, bo umrzecie. Wasze gardła wyschną na słońcu, które was spali. Przyjdźcie do Mnie, przyjdźcie, a Ja napełnię wasz kielich. Sprawię, że będzie się z niego wylewać woda żywa, słodsza niż wino, i odpoczniecie na Moich zielonych pastwiskach. Na Mnie wesprzecie zmęczoną głowę. Jeśli poczujecie się nadzy i zmarznięci, okryję was i ogrzeję Moim płaszczem. A potem wyleję na was całą Moją miłość, jaką mam dla was, i sprawię, że spłyną na was Moje błogosławieństwa. Ach... Czegóż nie uczynię dla was, dzieci!

 

NAWRÓCENIE TO PEŁNE ZWRÓCENIE SIĘ DO CHRYSTUSA

 

10.12.86

– Zależy Ci naprawdę na tym, abym się zmieniła?

– Tak, zależy Mi na tym!

– Czy jest jakaś różnica w tym, że się zmienię, aby stać się świętą, jak to powiedziałeś?

– Tak, jest różnica, zwróć się ku Mnie i pozostań ze Mną.

 

WYŁĄCZNIE O WŁASNYCH SIŁACH, BEZ POMOCY BOŻEJ NIKT NIE POTRAFI SIĘ NAWRÓCIĆ

 

17.03.87

– Czy pomyślałaś kiedyś o Mnie, zanim przyszedłem do ciebie?

– Nie, nigdy o Tobie nie myślałam.

Ciągle poważnym tonem:

– Czy przyszłabyś do Mnie, gdybym cię nie odszukał?

– Nie sądzę.

Odczułam wielką winę.

– A teraz kochasz Mnie?

– Tak, Panie, kocham Cię.

– Czy Moje Pouczenia zmieniły cię?

– Tak, zmieniły mnie.