"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

N


 

 

NADZIEJA

 

 

 

BÓG ROZBUDZA W NAS STALE NADZIEJĘ, ABY NAS NIE OGARNĘŁA ROZPACZ

 

14.10.86

– Pokój niech będzie z tobą. Czuj się kochana. Posłuchaj Mnie: Ja, Jezus, zgromadzę Moje dzieci i sprawię, że Mnie spotkają.

– Co im powiesz?

– Powiem im: Nie rozpaczajcie. Ja, Jezus, przyszedłem dać wam nadzieję. Miłujcie się wzajemnie, Moi umiłowani. Wkrótce na nowo tu będę. Kocham was wszystkich. Pamiętajcie, nie bądźcie zrozpaczeni. Pragnijcie waszego Ojca Niebieskiego. Kochajcie Go bardziej. On jest Święty, bądźcie więc i wy święci, prowadźcie święte życie. Ja, Jezus, jestem Światłością świata. Przychodzę przynieść nadzieję wszystkim tym, którzy stracili nadzieję. Znajdźcie we Mnie Pokój.

 

NADZIEJA OPIERA SIĘ NA TYM, ŻE BÓG, KTÓRY PRAGNIE NASZEGO ZBAWIENIA, NIGDY NAS NIE OPUŚCI. OBAWIAĆ WIĘC MOŻEMY SIĘ JEDYNIE TEGO, ŻE TO MY PORZUCIMY KTÓREGOŚ DNIA BOGA.

 

4.03.87

– Ponieważ wiem, że jestem tak niewierna, boję się, że przez słabość mogę Cię któregoś dnia opuścić. Kiedy o tym myślę, to jest straszne! Nie wiem, jak to mogłoby się zdarzyć, i nie chcę, aby to się stało albo żebyś Ty mnie opuścił!

– Vassulo, Ja, Jahwe, kocham cię. Czy kiedykolwiek cię opuściłem? Łączą nas wspólne więzy. Ponieważ jesteśmy ze sobą związani, będziesz niezdolna do opuszczenia Mnie. Rozumiesz? Zatroszczyłem się o nasz związek, będziemy złączeni aż do końca: ty – potrzebując i kochając Mnie z żarliwością – i Ja panujący w wolności nad tobą, kochający cię bez zastrzeżeń, z nieustannym pragnieniem, aby cię uwolnić dla Mnie.

– Mój Boże, Ty to powiedziałeś?

– Ja to powiedziałem.

 

ROZBUDZONA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO NADZIEJA POMAGA ZNOSIĆ TRUDNOŚCI ŻYCIA

 

2001

Nadzieja wlewa w twe serce radość i pociechę. Można nosić w sercu wszelkie możliwe do wyobrażenia trudności, lecz noszący Ducha Świętego przezwycięża je wszystkie. Duch Święty bowiem wyśpiewuje mu hymny miłości i pociechy. Pomaga mu w ten sposób znieść doświadczenia i wznieść swego ducha, ożywia go, by kroczył z godnością. Zatem nadzieja jest darem Ducha Świętego.

 

WLANA W SERCA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO NADZIEJA CHRONI PRZED ROZPACZĄ, KTÓRĄ PRAGNIE W NAS WYWOŁAĆ SZATAN

 

2001

Duch, który jest waszą nadzieją, ożywi was, pieczętując wasze czoła Moim Imieniem. Po wlaniu nadziei do waszych serc zachowacie ufność, gdyż tam, gdzie jest Duch, jest także wolność. Światłość i ciemność nie mają ze sobą nic wspólnego – tak samo nadzieja i rozpacz. Duch Święty nie jest wspólnikiem szatana, dlatego i wy, którzyście otrzymali rękojmię nadziei, nie macie nic wspólnego z Rozpaczą, którą w istocie jest szatan. Po otrzymaniu Skarbu Nadziei wasze oblicze rozbłyśnie i przyjmie blask Mojego Majestatu i Wspaniałości. Tak, we wszystkich wzrośnie jasność, gdy się przemienicie we Mnie, w Mój chwalebny Obraz. To można wynieść jedynie z Mojego Serca... Zatem błagajcie z całego serca Ducha Nadziei, który rozbłyśnie w waszym duchu i pociągnie was ku rozkoszom Nieba, abyście się w Nim radowali...

 

NIE ZNAJDZIE SZCZĘŚCIA TEN, KTO POKŁADA NADZIEJĘ W BOGACTWACH TEGO ŚWIATA

 

2001

Czy człowiek może czuć się szczęśliwy, gdy pokłada nadzieje w bogactwach tego świata, które wiążą tak wiele serc, nie zbliżając was do Boga, skoro wie, że nie trwają zawsze i nie dadzą mu ani życia wiecznego, ani chwały? Nie, nikt nie może być szczęśliwy, kiedy jego dusza jest więźniem wyłącznie bogactw świata. Koniec będzie gorzki jak bylica.

 

SZCZĘŚCIE DAJE NADZIEJA NA ZDOBYCIE PRAWDZIWYCH BOGACTW ZAWARTYCH W SERCU JEZUSA CHRYSTUSA, UDZIELANYCH PRZEZ NIEGO

 

2001

Jednak szczęśliwy człowiek, który się zwraca do Mnie. Mogę go uczynić bogatym dzięki jego ubóstwu. Mogę go ubogacić wszelkimi Bogactwami, zawartymi w Moim Sercu. Wszystkie drogi prowadzące do szczęścia znajdują się w Moim Sercu. Gdy odkryjesz Bogactwo Nadziei, usłyszysz sam swój śmiech, rozlegający się echem jak wodospad. Na dźwięk twego śmiechu całe Niebo rozraduje się, gdyż twe oczy przygotują się nie do oglądania brudnych bogactw świata, lecz – Króla w jego niebiańskim pięknie. Tak, twoje srebro i twoje złoto, które niegdyś ubóstwiałeś, ujrzysz jako nieczyste. Odtąd nigdy już się w tobie nie zagnieździ Żmija, która cię więziła, gdyż Święty Duch – twoja Nadzieja, lecz także twój Stróż – pozostanie w tobie, a ty w Nim. Będziesz wołać z radości. Wieczna radość rozbłyśnie na twoim obliczu. Radość i radosne uniesienie będą z tobą, a skończą się bóle i skargi. Tak, Bogactwo Nadziei pokrzepi i pocieszy twego ducha.