"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

 M

 


 

MIŁOSIERDZIE BOŻE

 

 

 

BÓG JEST BOGIEM MIŁOSIERDZIA I PRZEBACZENIA

 

23.01.87

Odczuj Miłość, jaką mam dla Moich dzieci! Doprowadziłem cię do miłowania Mnie. To Ja pokazałem ci Drogę. Jestem Bogiem Miłości, jestem Bogiem Pokoju, Bogiem Miłosierdzia, jestem Łagodny, jestem Dobrym Pasterzem, Ojcem Przebaczenia. Jak mógłbym patrzeć na wasze zagubienie i nie przyjść was ocalić? Liczę każdego z was. Dobry Pasterz daje Swoje Życie za Swoje owce. Ja jestem bezmiarem Przebaczenia, nigdy was nie opuszczę.

 

POGARDZANY MIŁOSIERNY BÓG PRAGNIE ULECZYĆ KAŻDEGO I PRZYGARNĄĆ DO SWEGO SERCA

 

1.02.87

Nie odrzucajcie Mnie. Ja jestem Miłością i kocham was mimo waszej niegodziwości. Mówię, że kocham was nawet jeśli Mną pogardzacie. Jestem Bogiem pełnym litości, zawsze gotowym przyjąć was i pozwolić wam żyć w Moim Sercu. Moja córko, jakże cierpię widząc ich drzemiących, podczas gdy wolno ześlizgują się coraz bardziej w nikczemne głębiny grzechu. Gdyby mogli wiedzieć, do jakiego stanu doprowadzają własne dusze przez swoje nieprawości!

 

MIŁOSIERNY I KOCHAJĄCY BÓG PRZYWOŁUJE DO SIEBIE WSZYSTKICH, KTÓRZY OD NIEGO ODESZLI

 

2.02.87

– O, córko, wszystko o co proszę was wszystkich to miłość. Mój Ojciec stworzył was z Miłości. On dał Swojego jedynego Syna z Miłości. Cierpiałem dla was i umarłem na Krzyżu z Miłości. Z Miłości ocaliłem was od Śmierci. Dlaczego więc, dlaczego niektórzy z was nienawidzą Mnie i prześladują? Czy prześladujecie Mnie z powodu Moich Praw? Czy przeszkadzam wam żyć w wolności i buncie? Być może nie słyszeliście o Mnie, bo nie było nikogo, kto by was pouczył i dlatego postawiliście na pierwszym miejscu wasze własne prawa, pragnęliście chciwie bogactw i przyjemności świata i podążaliście za waszymi własnymi skłonnościami? Dzieci umiłowane, to jest początek waszej nienawiści do Mnie, ponieważ nie znacie Mnie. Przyjdźcie więc Mnie spotkać, Ja jestem Miłością. Uwierzcie we Mnie. Jeśli mówicie Mi, że Mnie nie znacie, mówię wam, że Ja znałem was od waszych narodzin i że was uświęciłem. Jeśli mówicie Mi, że Mnie nienawidzicie, mówię wam, że Ja was kocham. Kiedy zgrzeszyliście, przebaczyłem wam. Kiedy znieważyliście Moje Imię, ukazałem Moje Miłosierdzie nad wami. Gdy Mnie ranicie, kocham was ciągle i ofiarowuję wam dzielenie Mego Królestwa w Niebie. Pomimo waszych nieprawości zupełnie wam przebaczam. (...)

Czy boicie się Mnie, wypieracie się Mnie dlatego, że Moje Oczy widzą was na wskroś i mogą czytać wszystko, co wasza dusza uczyniła? Nie bójcie się Mnie. Ja już wam przebaczyłem. Moja Krew popłynęła dla waszego zbawienia. Wcieliłem się i żyłem na ziemi. Żyłem pomiędzy grzesznikami lecząc chorych i wskrzeszając umarłych. Ja was nie opuściłem. Jestem wciąż wśród was i leczę was. Przyjdźcie do Mnie, aby dostąpić uzdrowienia. Wzniosę do Mnie wasze dusze, nauczę was kochać Mnie i siebie nawzajem. Jeśli jesteście słabi, Moja Siła was podtrzyma. Jeśli jesteście zagubieni, będę z wami, aby pokazać wam Drogę. Moje Prawo jest Prawem Miłości. Gdy za Nim pójdziecie, otworzę wasze serca, abyście mogli Mnie przyjąć. Pobudzę was, nauczę was kochać, przebaczać, być świętymi i prowadzić święte życie. Przyjdźcie więc, Moi umiłowani, przyjdźcie i uczcie się ode Mnie. Ja jestem Miłością, Ja jestem Pokojem, Ja jestem Miłosierdziem, Ja jestem Łagodny i Pokorny, Ja jestem Przebaczeniem. Kocham was wszystkich.

 

BÓG W SZCZEGÓLNY SPOSÓB UJAWNIA MIŁOSIERDZIE NASZEMU POKOLENIU, ABY JE UWOLNIĆ OD ZŁA I ODNOWIĆ

 

20.01.2001

Wtedy ujawnię ci skarby, które zachowałem dla twego pokolenia. Ofiaruję ci skarb Mojego Miłosierdzia, pouczając cię, że dzięki Mojemu Miłosierdziu są wypowiadane Słowa, pochodzące z Moich Ust. Moimi Słowami wskrzeszam martwych duchowo, poprawiam odstępców, uzdrawiam chorych i uwalniam więźniów. Moje Usta są jak ostry miecz. Formuję Moim Miłosierdziem, przez Moje Słowo, proroków, którzy staną się plagą dla żyjących w ciemnościach, lecz pocieszą Mój lud. Moim Miłosierdziem otwieram oczy niewidomych. Leżących pod zwałami prochu podnoszę, aby kontemplowali Światłość. Tym zaś wszystkim, którzy ufali swej mocy, ujawniam przez Moje Miłosierdzie Moją Chwałę i Mój Majestat, aby ich serca zwróciły się do Mnie, ich Boga.

W tych dniach łaski Moje Miłosierdzie jest jednym z największych skarbów, jakie Moje Serce zachowało dla waszego czasu. Nie znaczy to, że kiedykolwiek przestawałem na was wylewać Moje Miłosierdzie, jednak w waszych tak złych czasach, ukazuję więcej współczucia niż kiedykolwiek przedtem wobec tych, którzy są pochyleni w prochu, z ciałami zmiażdżonymi przez grzech. Na pustyni waszego serca posiałem niebieskie ziarna, aby każdy mógł widzieć i poznać wielkość Mojego Miłosierdzia.

Czy nie powiedziałem też, że – nie zważając na waszą nędzę – w ostatnich dniach Mój Duch zostanie wylany na całą ludzkość? Takie jest bogactwo Mojej łaski... Dziś podnoszę was łaską. W Moim Miłosierdziu sprawiam, że zstępują na was Moje łaski, abyście pojęli, kim jest Ten, który wam przynosi wolność, i że jest On Dawcą Życia – abyście ujrzeli, jakie bogactwa chwały was oczekują. W waszej epoce więcej jest umarłych niż żyjących – z powodu grzechów, bezbożności, obojętności wobec Mnie. Odkąd świat został stworzony, nigdy nie przestałem ukazywać Mojej wiecznej Potęgi i Bóstwa. Jestem poznawalny ze wszystkiego, co zaczęło istnieć, a nie istniało. Mogę więc żyć w was, nawet w waszej ziemskiej substancji, mogę ożywiać tę ziemską substancję. To przez łaskę zostaliście podniesieni. Czy więc mam oglądać Moje stworzenia na zawsze zajęte dziełami buntu, prowadzącymi ku śmierci? Czyż nie zadziałam miłosiernie?

 

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE PRAGNIE NAS OCALIĆ

 

2001

– Przez wzgląd na Moje Święte Imię ukazuję i jednocześnie ze wspaniałą chwałą wylewam z Nieba Moją Moc i Moje Miłosierdzie, aby was wszystkich ocalić... Błogosławię was... ic

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE NIE ZAWSZE JEST WŁAŚCIWIE PRZEDSTAWIANE PRZEZ CZŁOWIEKA

 

3.03.87

Czy słyszałaś, ile razy mogę przebaczyć?

– Tak, Panie, ale niektóre książki mówią, że chociaż czasem odpowiadasz w sposób nadprzyrodzony, jednak gniewasz się. Jesteś zagniewany, bo wolałbyś nie dawać nam odpowiedzi: to Ci się nie podoba, że wymagamy jej od Ciebie.

– Ja, Jahwe, mówię ci: “Mój sposób myślenia nie jest waszym sposobem myślenia, a Moje Drogi nie są waszymi drogami. Vassulo, Ja jestem Bogiem Pełnym-Miłosierdzia, Ojcem Świętym, kochającym was. Znam wasze potrzeby i słabości. Moja Miłość do was wszystkich jest Miłością Zazdrosną. Przyjdźcie, przyjdźcie bliżej Mnie. Ja, Jahwe, wykorzystuję każdą sposobność, aby was dosięgnąć.

 

WIELU LUDZI NIE ZNA MIŁOSIERDZIA BOGA, PONIEWAŻ NOSZĄ W SOBIE JEGO BŁĘDNY OBRAZ

 

18.03.87

Vassulo, powrócę przekazać orędzie Moim oddanym duszom. Pozwól Mi spełnić Moje pragnienia wobec Moich dzieci, które odwróciły się ode Mnie.

Jestem Źródłem Miłości i z tego Źródła wypływa Nieskończona Miłość, która okrywa całe Stworzenie. Wszystko, o co was proszę, to powrót miłości. Wielu z was sądzi, że Ja jestem Bogiem skorym do gniewu i dlatego obawiacie się Mnie, boicie się do Mnie zbliżyć. Inni sądzą, że jestem niedostępny, cieszący się jedynie Własną Chwałą, nigdy nie troszczący się o was i że Moje Oczy zwrócone są tylko w stronę Moich wiernych. Tworzą tak obraz Boga według własnych upodobań. Czy nie wiecie, że im bardziej jesteście słabi i nędzni, tym bardziej was szukam i kocham? Ja jestem Święty, ale chcę też, abyście zrozumieli, że pragnę bliskości z wami i tego, abyście przyjęli Mnie jako Świętego Towarzysza.

Vassulo, czy znasz przypowieść o synu marnotrawnym?

– Tak, trochę.

– Syn zgrzeszył, a jednak jak przyjął go jego ojciec?

– Z wielką radością?

– Więcej niż to. Przyjął go z wielką miłością i świętował to wydarzenie.

Nie zasmucajcie Mnie, Moi umiłowani, i powróćcie do Mnie. Niczego wam nie odmówię. Przygarnę was w Swoje Ramiona. Powróćcie do Mnie bez obawy.