"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

 M

 

 


MĄDROŚĆ BOŻA

 

 

 

MĄDROŚĆ BOŻA JEST JAK WIECZNA RZEKA

 

31.01.87

Przyjmij Moje pouczenia. Wyjaśnię ci, jak być Moją uczennicą. Pouczenie pochodzi ode Mnie. Mądrość kocha życie i dzieli swoje dzieła z prostymi. Udzielę ci tej rzeki, płynącej odwiecznie w obfitości. Potem – jak kroplę porannej rosy spadającej na ziemię – wyślę cię do całej ludzkości. Dam im ciebie jako Mój dar, pozwalając im w ten sposób lepiej Mnie zrozumieć, bo taka jest Moja Wola.

O! Córko, jakże tęsknię za tym dniem!

 

JEZUS CHRYSTUS JEST MĄDROŚCIĄ, KTÓRA NAS OŚWIECA

 

2.03.87

Mądrość pochodzi ode Mnie, Ja również jestem Mądrością. To Ja, Jezus. Za każdym razem, kiedy masz wątpliwości, przychodź do Mnie.

 

MĄDROŚĆ BOŻA POUCZA CZŁOWIEKA, WKŁADA SWOJE SŁOWA W LUDZKIE USTA

 

10.12.86

Czy możesz włożyć Twoje słowa w moje serce i w moje usta?

– Uczynię to.

– Panie, nie chodzi o to, że nie chcę, ale po prostu nie umiem mówić.

– Wiem. Całkowicie uzależnij się ode Mnie. W twoje usta włożę właściwe słowa i napełnię twe serce Moimi własnymi Słowami. Uświadamiam sobie w pełni twoje możliwości. Odwagi, córko.

 

MĄDROŚĆ POCHODZI OD BOGA, NIE MA INNEGO JEJ ŹRÓDŁA

 

15.12.86

– Córko, cała Mądrość pochodzi ode Mnie. Pragniesz Mądrości?

– Tak, Panie!

– Dam ci Mądrość, słuchaj Mnie, a zdobędziesz Mądrość. Ja jestem Wszechmocnym Panem i pouczę cię. Przylgnij do Mnie, a nauczysz się, wierz we Mnie. Obudź Moje dzieci. Moja córko, żyj w Pokoju, bo każdy uczyniony przez ciebie krok Ja, Bóg, błogosławię. Napełniona Moim Duchem wzbudzisz wielu uczniów. Idź w pokoju.

 

MĄDROŚĆ BOŻA POUCZA I PROWADZI CZŁOWIEKA, KTÓRA NA TO POZWALA

 

3.12.86

Pouczę cię Moją Mądrością. Nie zapomnij o tym, czego już cię nauczyłem. Jestem zadowolony z twej pracy. Doprowadzę cię do Mnie. Pozostań blisko Mnie, bo wybrałem dla ciebie miejsce.