"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 K

 


 

 

KONTEMPLOWANIE BOGA

 

 

KONTEMPLOWANIE BOGA MOŻLIWE JEST ZA ŻYCIA ZIEMSKIEGO

 

31.10.2000

Tak, wy możecie także w tym życiu oglądać Boga. Możliwe jest kontemplowanie Mnie wtedy, gdy jeszcze jesteście na ziemi, tak! Jest możliwe przenikanie głębokości Mnie – waszego Boga i waszego wszystkiego – i posiadanie Mnie, gdy jeszcze jesteście na ziemi.

 

 

NALEŻY TROSZCZYĆ SIĘ O KONTEMPLOWANIE BOGA NA ZIEMI

 

20.01.2001

(Mnie pojąć to) także widzenie Mnie duchowymi oczyma, podczas gdy jesteście jeszcze na ziemi. Jest sprawą ważną, aby każdy z was skosztował Mnie, gdy jeszcze jesteście na ziemi. Jest ważne, aby każda dusza szukała tego widzenia. A jeśli wasza dusza nie była zdolna dosięgnąć wyżyn, walczcie i nie ustępujcie we wznoszeniu waszego ducha przez kontemplację. Jak inaczej poznacie waszego Boga? Jak, skoro Mnie nie widzieliście, będziecie Moimi synami lub Moimi córkami, przyozdobionymi Moim Światłem Trzykroć Świętym?

 

 

PRAWDZIWE POZNANIE BOGA I KONTEMPLOWANIE GO ŁĄCZY SIĘ Z POZNANIEM JEGO WOLI

 

20.01.2001

Bogactwo znania i pojmowania Mnie to nieustanne niebo na ziemi. To panowanie z życzliwością, prawością, doskonałością na ziemi. Otrzymawszy ten skarb przez łaskę, dzięki Duchowi Świętemu poznacie Moją Wolę w was. Powiedzieliśmy raz: „Jeśli ktoś chce być dumny, niech się chlubi z tego, że Mnie rozumie i Mnie zna.” Cena tego skarbu przewyższa perły.

 

 

KONTEMPLOWAĆ BOGA PRAWDZIWEGO POTRAFI TYLKO CZŁOWIEK, KTÓREGO  DUSZA JEST ZJEDNOCZONA PRZEZ ŁASKĘ Z BOGIEM

 

20.01.2001

Ja nie jestem ani niedostępny, ani nieosiągalny, odkąd łączę się z waszą duszą. Jednoczę się z wami i stajemy się jednym. Potem, gdy jestem z wami zjednoczony, czynię się dla was poznawalnym, aby wam przypomnieć wasze dziedzictwo. W majestacie, w chwale prowadzę waszą duszę w Moje głębiny, aby Samego Siebie objawić wam z królewską hojnością.

 

 

SAM DUCH ŚWIĘTY WPROWADZA NAS W GŁĘBINY BOŻYCH TAJEMNIC

 

20.01.2001

Czytaliście, że głębokości Boga można poznać jedynie przez Ducha, aby pojąć sprawy duchowe. Pisma mówią: człowiek nieduchowy to taki, który nie przyjmuje niczego z Ducha Bożego: widzi to jako głupstwo. To przekracza jego pojmowanie, gdyż to można zrozumieć tylko przez Ducha. Człowiek duchowy, przeciwnie, jest zdolny osądzić wartość wszystkiego, a jego własna wartość nie musi być osądzana przez innych ludzi, jak mówi Pismo: „Kto może znać myśl Pana? Kto może Go pouczać?”

 

 

CZYSTOŚĆ SERCA JEST KONIECZNA, BY POZNAĆ BOGA PRZEZ KONTEMPLACJĘ

 

2001

– Pokój, Moje dziecko. Święty Duch Prawdy nigdy nie przestanie dawać świadectwa. Na nowo powiem wam: „Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać Boga.” Daję wzrok tym, którzy nie widzą, a mądrym i przebiegłym przeszkadzam wejść przez bramę poznania. Kiedy się wchodzi przez te drzwi, otrzymuje się światło i zrozumienie wszystkich Moich słów i równocześnie – uznanie Mojej Obecności...

Lecz człowiek, który sam siebie otacza chwałą, pozostaje na zewnątrz, przed tymi drzwiami, pozostaje w ciemnościach. Ciało jest ciałem i będzie mieć wizję ciała, lecz temu, kto narodził się z Ducha, zostanie udzielony wzrok i będzie oglądał Boga.