"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

  E

 

 


 

EUCHARYSTIA

 

 

 

SAM CHRYSTUS JEST POKARMEM I NAPOJEM, KTÓRY DOPROWADZI NASZE CIAŁA DO CHWALEBNEGO ZMARTWYCHWSTANIA

 

7.03.87

Ja jestem Napojem Życia, Ja jestem Zmartwychwstaniem.

 

CHRYSTUS PRAGNIE NAS KARMIĆ SWOIM CIAŁEM

 

8.03.87

Moje Ciało tak bardzo was wzywa! Przyjdźcie do Mnie, do Tego, który spędza dnie i noce w Tabernakulum czekając na nakarmienie was. Nie wahajcie się i nie bójcie się Mnie, nie wypierajcie się Mnie. Dlaczego odmawiacie Mi miejsca w waszych sercach? Przyjdźcie Mnie poznać, a pokochacie Mnie. Jakże możecie kochać kogoś, kogo nie znacie lub znacie jedynie trochę? Spróbujcie dobrze Mnie poznać, a pokochacie Mnie gorąco.

 

18.05.87

– Weź, karm się Mną, napełnij swoje serce Moim Sercem. Kochaj Mnie, myśl o Mnie, bądź Moja, całkowicie Moja, uwielbiaj Mnie, tylko Mnie Samego. Wzywam cię, abyś Mnie przyjęła; tak, w małej białej Hostii... Przyjdź i pij Mnie. Oczyszczaj się! Kocham cię i chcę zobaczyć, że Mnie przyjmujesz. Nie zapieraj się Mnie nigdy! Pragnij Mnie, tylko Mnie Samego. Będę czekać na ciebie w Tabernakulum, zobaczysz Mnie tak, jak cię pouczyłem: oczami duszy.

 

 

EUCHARYSTIA JEST POKARMEM, KTÓRY SYCI NA WIEKI I DAJE ŻYCIE WIECZNE

 

6.03.87

– Vassulo, to Ja, Jezus, twój Zbawiciel. Czy jesteś głodna?

– Rzeczywiście, Jezu, jestem właśnie głodna.

– Odczuwaj zawsze głód, bądź zawsze spragniona Mojego Chleba. Pójdź, Mój Chleb jest za darmo, a kiedy Go spożyjesz, będziesz nasycona.

– Jezu, ja mówiłam o chlebie ziemskim!

– Wiem, Vassulo, ale który wolałabyś otrzymać?

– Obydwa, Jezu.

– Twój chleb zadowoli cię zaledwie na chwilę, ale jedząc Mój Chleb, zostaniesz nasycona. Kto będzie spożywał Mój Chleb, będzie żył na wieki. Nakarmię cię, Vassulo.

 

CHRYSTUS W KOMUNII ŚWIĘTEJ SWOIM CIAŁEM I KRWIĄ LECZY NASZE CHORE DUSZE

 

1.02.87

Ja jestem obok was, wołam, abyście przyszli do Mnie. Nie bójcie się. Nie będę wam wcale czynił wyrzutów. Nie wzywam was, żeby wam wyrzucać grzechy; wołam was, abyście Mnie spotkali, choćby tylko na kilka minut. Przyjdźcie do Mnie, biedne dusze, przyjdźcie Mnie spotkać i nauczcie się poznawać waszego kochającego Ojca. On Sam was nakarmi Moim własnym Ciałem, ugasi wasze pragnienie Moją własną krwią. On uleczy was, jeśli jesteście chorzy, pocieszy, jeśli jesteście strapieni. On ogarnie was Swoją Miłością i ogrzeje, gdy będzie wam zimno.

 

POD POSTACIAMI CHLEBA I WINA OBECNY JEST REALNIE JEZUS CHRYSTUS ZE SWOIM CIAŁEM, KRWIĄ, DUSZĄ I BÓSTWEM. NIEKTÓRE OSOBY OTRZYMAŁY ZNAK, UMACNIAJĄCY WIARĘ W TĘ PRAWDĘ GŁOSZONĄ PRZEZ KOŚCIÓŁ.

 

18.05.87

O 6.30 rano poszłam przyjąć Komunię św. tak, jak Jezus o to prosił. Podczas Mszy św. Jezus zaczął do mnie mówić. Otrzymałam Chleb. Odczułam Go w ustach jak strzęp ciała rozszarpany biczowaniem. Wstrząsające jest wszystko to, co Jezus może dać mi odczuć!

Później...

– Jezu?

– Jestem. Kochaj Mnie, przyjdź bliżej Mnie. Sprawię, że za każdym razem, gdy będziesz Mnie przyjmować, doznasz różnych wrażeń.

 

EUCHARYSTIA OCZYSZCZA DUSZĘ

 

10.02.87

Oczyszczaj się, spożywając i pijąc Mnie.

– Uczynię tak, Jezu. Przyjmę Komunię św.

– Przyjdź do Mnie, cała Moja Miłość cię okrywa, kocham cię, Moje dziecko.

 

8.03.87

Przyjdźcie, wejdźcie do Mojej duchowej Posiadłości Pokoju i Miłości. Przyjdźcie do Mnie i spożywajcie Moje Ciało, bowiem Mój Chleb jest czysty i oczyści was.

 

ZŁY DUCH USIŁUJE NAS ODCIĄGNĄĆ OD PRZYSTĘPOWANIA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

14.05.87

Vassulo, pójdź, bądź bliżej Mnie, czy chcesz Mnie przyjąć?

Milczenie z mojej strony...

– Nie sprawiaj Mi bólu...

Moje milczenie...

– Bądź ze Mną, oczyść się, kochaj Mnie...

Moje milczenie...

– Umiłowana, nie zasmucaj Mnie...

Moje milczenie...

– Czy chcesz Mnie przyjąć?... Napełnij Mnie radością i bądź ze Mną, kochaj Mnie. Ja cię kocham, przychodź do Mnie częściej, przyjmuj Mnie częściej, kocham cię. Chcesz modlić się ze Mną? Nie rań Mnie!

Zgodziłam się.

Ojcze Umiłowany, oczyść Mnie przez Krew Twojego Syna.

Ojcze, oczyść mnie przez Ciało Twojego Syna.

Ojcze Umiłowany, oddal złego ducha, który właśnie mnie kusi.

Amen.

Modlitwę tę Jezus pisał, a ja ją czytałam. Nagle zrozumiałam to, co działo się od początku dzisiejszego orędzia, jakbym się obudziła po modlitwie Jezusa. Jezus wzywał mnie do przyjęcia Komunii św., a ja zachowywałam się tak, jakbym nie rozumiała i nawet chciałam powiedzieć: “nie”. Raniłam Go, a jednak wahałam się z daniem Mu odpowiedzi, co doprowadziło Go do powiedzenia tego wyraźnie. Miałam wrażenie, że upadam, a Jezus biegnie mi na pomoc. Ale zaraz po Jego modlitwie (odmawiał ją ze mną) spostrzegłam złego ducha, który mnie kusił. Jakie dziwne uczucie ogarnęło mnie, kiedy ten zły duch opuścił mnie przy słowach: “Ojcze Umiłowany, oddal złego ducha, który właśnie mnie kusi.” Pisząc to, Jezus obciążył moją rękę, przyciskając ją z siłą do kartki. Odczułam w tym samym czasie Jego wspaniałą i potężną Siłę, jakby wszechmocnego olbrzyma, który podtrzymywał mnie i miałam wrażenie przebudzenia się po tej modlitwie.