"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

  C

 


CIERPIENIE

 

 

 

CIERPIENIE DUCHOWE MOŻE BYĆ DOPUSZCZANE PRZEZ BOGA DLA PEŁNEGO OCZYSZCZENIA SERCA CZŁOWIEKA

 

31.01.87

Grzeszyłaś, ale zawsze należałaś do Nas. W twojej męce usłyszałem twoje błaganie. Zaczynałaś uświadamiać sobie, że Ja, twój Pan, mogłem być twoim Schronieniem. Aby sprawić, że zwrócisz się do Mnie i oddasz się, musiałem zakazać ci pisać. Tak, zamknąłem bramy nieba. Odepchnąłem cię tchnieniem Mojej sprawiedliwości. Odepchnąłem cię, abyś naprawdę okazała skruchę. Chciałem, żebyś Mnie potrzebowała. Chciałem, żebyś Mnie kochała. Sprawiłem, że odczułaś dotknięcie śmierci, lecz spowodowałem też, że oddałaś Mi siebie, jak sobie to przypominasz. Wysłałem ci wtedy ponownie Mojego anioła Daniela, aby uleczył twoje rany, które stanowiły część twojej udręki. Zadanie Daniela polegało na przyprowadzeniu ciebie do Nas. To Ja cię wezwałem. Z miłością i czułością troszczyłem się o ciebie, aby przywrócić ci zdrowie.

 

 

MIŁOŚĆ ŁĄCZY SIĘ NA ZIEMI Z CIERPIENIEM

 

6.05.87

– Błogosławię Cię, mój Umiłowany Boże.

– Kocham cię, widzisz? Miłość doprowadza do cierpienia, Miłość przywiązuje, Miłość ofiarowuje ogromną wierność, Miłość bezgranicznie się poświęca.

 

 

WIERNE WYPEŁNIANIE ZADAŃ ZLECONYCH NAM PRZEZ BOGA, CZĘSTO NARAŻA NAS NA KPINY I SZYDERSTWA

 

7.05.87

– Kocham cię. To Ja, twój Oblubieniec. Mój kwiecie, oczyszczę cię, będę nadal cię sycił, ożywiał cię Moim Światłem i żywił cię Moją Siłą. Vassulo, obdarzę cię zaszczytem noszenia Mojej Korony Cierniowej.

– Jezu, jak Ty możesz mi ufać?

– Kocham cię. Nosząc Moją Koronę zrozumiesz wyśmianie, jakie przeszedłem, bo wkrótce wyśmieją również i ciebie. Nie zapomnij: Ja będę cierpiał tyle samo, ile ty wycierpisz, bowiem Ja jestem w tobie, a ty we Mnie. Zjednoczyłem się z tobą, jesteśmy jedno. Teraz pójdź, umiłowana, będziemy kontynuować Moje Dzieła. Udzielę ci dość siły aż do końca.

Jak później zrozumiałam, w tym orędziu Jezus przygotowywał mnie. Zostanę wyśmiana i wyszydzona. Przynajmniej On jest ze mną, razem zniesiemy kpiny.

 

 

CIERPIENIE PRZYJĘTE Z MIŁOŚCIĄ OCZYSZCZA

 

19.02.87

– Vassulo, nie odrzucaj cierpienia, wszystkie Moje wybrane dusze cierpiały. Przez cierpienie twoja dusza oczyszcza się, jak złoto oczyszcza się w ogniu. Tak samo dzieje się z duszą. Twoje cierpienie łączy się z objawieniem.

– Jak to z objawieniem, Jezu?

– Podobnie jak pozwalam ci przywoływać Mnie w każdym momencie w ten sposób i być ze Mną razem, tak dopuszczam też, że bramy szatana są otwarte. Objawienie nie będzie łatwym zadaniem, szatan bowiem będzie z tobą walczył, aby cię zniechęcić, podsuwając ci nieodpowiednie słowo.

– Zatem, Panie, Twoje objawienie mogłoby mnie zwieść!

– Nie, ani ono cię nigdy nie wprowadzi w błąd, ani nikt inny. Nauczyłem cię rozpoznawać Mnie, Vassulo.

 

 

OCZYSZCZA CIERPIENIE ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM SWOJEGO ŻYCIOWEGO POWOŁANIA

 

17.03.87

Jezus przyszedł ze Swoim Krzyżem.

– Vassulo, czy chcesz teraz nieść Mój Krzyż?

– Będę spełniać tylko Twoją Wolę, Jezu.

– Odczuj, odczuj, jaki On jest ciężki. Muszę odpocząć. Pójdź za Mną, podejdź blisko Mnie, abym mógł położyć Mój drogocenny Krzyż na tobie.

Później, w ciągu dnia, odczułam niewypowiedziany smutek i silną potrzebę Jego wsparcia, ale Go nie znajdowałam.

– Odczułaś Mój ogromny ciężar na sobie. Nie odrzucaj nigdy Mojego Krzyża. Moje brzemię jest ciężkie. Vassulo, nie usiłuj zrozumieć, dlaczego cię wznoszę do Siebie. Daj Mi swobodę czynienia z tobą tego, co Mi się będzie podobać, aż przyjdę cię wybawić. Umiłowana, to przesłanie łączy się z cierpieniem. Dążenie do poznania prawdy bez znajdowania jej wywołuje twoją udrękę. Cierp dla Mnie. Cierpienie oczyszcza twoją duszę. Ofiaruj Mi siebie i nie próbuj zrozumieć, tylko wierz. Daj Mi swobodę działania w tobie, a przez ciebie ukażę Moje Słowo, w ten sposób uzdrowię Moje dzieci.

Wierz w Moją Zbawczą Miłość. Tak, Mój Krzyż jest ciężki. Będę bardzo często przychodził powierzać ci Go. Jesteś Moją oblubienicą, Moją umiłowaną i Moim kwiatem. Niosąc Mój Krzyż dla Mnie przynosisz Mi ulgę.

 

 

JEZUS POMAGA NAM NIEŚĆ KRZYŻ NASZYCH OBOWIĄZKÓW I POWIERZONYCH PRZEZ NIEGO ZADAŃ

 

26.04.87

– Niosę Mój Krzyż z tobą. Tak, rzeczywiście, On jest ciężki, ale nie męcz się, Ja, Pan, pomagam ci. Zostań blisko Mnie, Ja cię nie opuszczę.

To jednak tak wiele! Jezus zachęca mnie do kontynuowania.

– Vassulo, czyż nie pomagałem ci aż do tej chwili? Dlaczego więc miałbym cię teraz opuścić? Oprzyj się całkiem na Mnie, zaufaj Mi. To, co rozpocząłem i pobłogosławiłem, dokończę.

 

 

ŚLADY KRWI CHRYSTUSA PROWADZĄ DO NIEBA

 

20.01.92

Idź śladami Mojej Krwi, które pozostawiłem za Sobą na Wieczność. Idący tymi śladami, wejdą do Mego Królestwa.