Vassula od lat jest atakowana na wszelkie możliwe sposoby, do tego stopnia, że ks. prof. René Laurentin, znawca tematu współczesnych i przeszłych objawień, stwierdził kiedyś, iż nie zna bardziej atakowanego proroka. Prezentujemy więc odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zarzuty.

 • Teolog o znaczeniu imprimatur i nihil obstat nadanych Orędziom
 • Czy "Prawdziwe Życie w Bogu" to dyktando pełne błędów?
 • O aniele stróżu Vassuli i nie tylko 
 • Proces w sprawie zniesławienia Vassuli z powodu twierdzenia, iż ekskomunikował ją Kościół prawosławny
 • Odpowiedź na zarzuty o herezje trynitarne - zob. bardzo szczegółowe opracowanie w dziale opinie teologów 
 • Czy Vassula zaprzecza nauce Katechizmu Kościoła Katolickiego o Trójcy?
 • Czy w pismach Vassuli znajdują się herezje trynitarne?
 • Czy istnieje zakaz czytania pism Vassuli?
 • Jest kobietą, Greczynką, a mówi o teologii!
 • Kapłański Ruch Maryjny nie chce powiązań z grupami Vassuli?
 • Głosi jedność pod Światową Radą Kościołów?
 • Czy to, że Jezus nazywa Siebie "Ojcem" jest herezją?
 • Dlaczego Jezus mówi: «Wszystkie Kościoły są Moje»?
 • Czy prośba o «jedność serc» i stwierdzenie «wszyscy musicie się ugiąć» to sprzedawanie Prawdy?
 • Czy Vassula głosi fałszywy ekumenizm?
 • Czy jedność w pismach Vassuli różni się od tej, do której dąży Kościół?
 • Czy pisma mówią o preegzystencji dusz? Czy to herezja formalna?
 • «Twierdzi fałszywie, iż Chrystus jest duchem...»
 • Vassula zaprzecza istnieniu grzechu pierworodnego?
 • Dwuznaczny język odnoszący się do Eucharystii
 • Rzekomy «Erotyzm» pism Vassuli Ryden i intymność jej przesłania
 • Czy Vassula powinna przejść na katolicyzm?
 • Czy faktycznie Vassula żyła «lekkim życiem»?
 • Czy Vassula zarabia jeżdżąc po świecie?
 • Vassula jest jednym z fałszywych proroków?
 • Jest rozwiedziona... i ponownie wyszła za mąż
 • Znajduje się w stanie ekskomuniki z powodu powtórnego małżeństwa?
 • Czy Vassula może przyjmować Komunię św. w Kościele katolickim?
 • Czy Kongregacja miała prawo ocenić Vassulę?
 • Książka nie posiadała imprimatur
 • Czy Kościół potępił objawienia w Garabandal?
 • Vassula przedrzeźnia św. Faustynę i jej Dzienniczek?
 • W Orędziach brak jest zachęty do pokuty i spowiedzi?
 • Jest świadkiem niewiarygodnym!
 • Uważa siebie za... wcielenie Chrystusa?
 • Jezus nazywa ją kapłanem!
 • Bóg Vassuli... cierpi! To jest niemożliwe!
 • Nie ma prawa zapowiadać bliskiego przyjścia Chrystusa...
 • Posługuje się językiem zemsty
 • Atakuje kapłanów!
 • Vassula? To z pewnością adeptka New Age!
 • Czy Vassula otrzymuje swe orędzia poprzez channeling?
 • Czy rzeczywiście Vassula nie przystępuje do spowiedzi?
 • Opuszczone orędzia?
 • Czy Vassula pisała przez jakiś czas "pismem automatycznym"?
 • Vassula się nie nawróciła, bo nie przeszła na katolicyzm?
 • Pisma Vassuli są sprzeczne z Biblią?
 • Czy Vassula jest przedstawicielką New Age?
 • Po co i jak czytać taką książkę?
 • «Posłania Vassuli pochodzą OD SZATANA!»
 • Gdyby to był PAN, nie popełniałby błędów językowych!
 • Postawa Kościoła musi być bardzo ostrożna...
 • Nie może być nowych objawień! Bóg przestał mówić, a objawienie się zakończyło!
 • «Tego jeszcze nie było!»