O. Edward D. O’Connor
Profesor teologii Uniwersytet Notre Dame

Chciałbym wyznać, że lektura tych orędzi, budzi we mnie ducha modlitwy. Jestem głęboko przekonany, że Jezus naprawdę mówi przez nie. Chciałbym dodać do tego, jako profesjonalny teolog, że zawsze badałem, chcąc zobaczyć, czy orędzia nie odbiegają w czymś od nauczania Kościoła. Nigdy nie znalazłem w nich żadnego doktrynalnego błędu. To wywołuje głębokie wrażenie. Dla osoby świeckiej, bez jakiegokolwiek wykształcenia teologicznego, a nawet bez jakiegoś poważnego religijnego wychowania i pouczenia napisanie tak wielu tomów o najgłębszych duchowych sprawach, bez wykonania jakiegoś fałszywego kroku, to dokonanie nadzwyczajne. To jest potężne potwierdzenie, że to naprawdę sam Pan Bóg jest źródłem tych pism.