"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

N

 


 

NIEBO

 

 

 

BÓG PRAGNIE GORĄCO, BYŚMY BYLI W NIEBIE

 

19.02.87

O, Moja maleńka, niewielu uwielbia Mnie tak jak ty! Vassulo, Moja Vassulo, troszczę się o ciebie. Kiedy Moje objawienie zakończy się, nie będę więcej czekał, Moje Serce tęskni za twoją duszyczką... O, jakże Ja Sam cierpię, widząc cię tam, na ziemi. Wezmę cię z powrotem do Siebie, aby cię uwolnić i rozradować Swoje Serce. Płonę z pragnienia, aby mieć cię znowu przy Sobie. Miej Mój Pokój, wkrótce będę z tobą.

 

NIEBO JEST WIECZNE, ZIEMSKIE ŻYCIE NATOMIAST - KRÓTKIE

 

1.02.87

Mówię wam, że wasze życie na Ziemi jest jedynie przelotnym cieniem, a wasze życie w Niebie będzie trwało zawsze. Tam będziecie żyli wiecznie obok waszego Stwórcy, w Jego Chwale, bo – pozwólcie Mi przypomnieć wam – jesteście Jego własnymi dziećmi.

 

NIEBO JEST NASZYM WIECZNYM DOMEM

 

8.10.86

Miejcie Niebo za mieszkanie. Mój Dom jest waszym domem. Dzieci, dzieci, wypieracie się Mnie, bowiem Ja, Bóg, nie pasuję do waszego naukowego świata, jaki sobie utworzyliście? Próbujecie zniszczyć wasze życie duchowe? Wyśmiewacie się z tych, którzy jeszcze wierzą we Mnie, mówiąc, że oni śnią? Ci – z których się wyśmiewacie, mówiąc, że śnią – są w rzeczywistości przebudzeni i Mój Dom będzie ich domem. Będę dzielił z nimi wszystko, co posiadam, i na Moich pastwiskach będą wypoczywać. Nigdy niczego im nie zabraknie, nigdy więcej nie będą cierpieć.

 

NIEBO TO WIECZNE PRZEBYWANIE Z BOGIEM, TO STAŁE ZYCIE W JEGO OBECNOŚCI

 

8.01.87

Przypomnij sobie, że Ja będę wkrótce z tobą. Przyjdę wkrótce, aby zabrać cię do Mnie, umiłowana, bo kocham cię w stopniu, jakiego nie możesz sobie wyobrazić. Jednak najpierw powinnaś przekazać Moje orędzie wszystkim narodom, jak czynisz to teraz. Potem przyjdę po ciebie. Zabiorę cię tu, gdzie Ja jestem i będę cię miał przy Sobie na zawsze. Ja, Jezus Chrystus, kocham cię, dałem ci tę Łaskę, Vassulo, pobłogosławiłem cię. Nigdy nie odbieram tego, co daję.

 

3.02.2003

Przyjmij Moją cenną pomoc, ona bowiem przygotuje cię do poślubienia Mnie i do wiecznego przebywania w Mojej Boskiej Obecności. Będę wtedy niewypowiedzianą Paruzją w twoim sercu, gdyż jestem wewnętrzną mocą w tobie.

 

W SERCU JEZUSA ZNAJDZIEMY SPOCZYNEK NA WIECZNOŚĆ, BO ONO JEST NASZYM NIEBEM

 

25.03.96

Pozwólcie Mi powiedzieć wam: Moje Najświętsze Serce jest waszym niebem, stworzenie, Moje Najświętsze Serce, które tak wielu z was odrzuca i odmawia przyjęcia Go. Ono jest waszym Niebem, waszym Rajem, waszym Królestwem, waszym Dziedzictwem, waszym miejscem spoczynku na Wieczność. Zbliżcie się do tego Serca, które tak bardzo was kocha. Wtedy przeleję z Mojego Serca niezliczone błogosławieństwa do waszych serc, aby wasze dusze stały się tak piękne jak wiosna, aby przemienić wasze dusze w wieże z kości słoniowej, w Niebo dla Mnie samego.

 

DUSZE WIERNE CHRYSTUSOWI I JEGO KOŚCIOŁOWI OTRZYMAJĄ WIECZNĄ NAGRODĘ OD BOGA-MAŁŻONKA DUSZY

 

20.01.2001

Na Naszych Dziedzińcach zostaniecie uznani za ciało z Mojego Ciała i kość z Mojej Kości. Wtedy zostanie ogłoszony [następujący] wyrok:
 „Z powodu życia, jakie ta dusza prowadziła, kiedy była na ziemi, jest godna niebieskiego posagu oblubienicy, gdyż pozostała wierna Oblubienicy. Ta dusza – pomimo wszelkich doświadczeń, jakie na nią zesłałem, wstrząsając nią jak statkiem w czasie nawałnicy – pozostała ze Mną połączona i związana ze Mną jak ostryga, która przywarła do skały. Pozostając tak związana z Oblubienicą i ze Mną, Małżonkiem, uczestniczyła w Mojej Boskości. Jej związek z Moim Duchem uformował ją, przemienił, aby się upodobniła do Boga, i jak słońce rozświetliły ją promienie, gdyż posiadała Mnie w sobie. Tutaj w Niebie chwała Moich przebóstwionych synów i córek jest teraz także jej chwałą. Oto posag, jaki otrzyma od samego Małżonka. On jest Posagiem... Pójdź, pójdź dzielić radości Nieba i samego Boga teraz i na zawsze!”